Teave COVID-19 kohta


Tervisega seonduvate probleemide lahendamine on üks ressursimahukamaid ja keerulisemaid ülesandeid.
Maailma ühe juhtiva innovaatilise bio-farmaatsia firmana panustab AstraZeneca ravimite avastamisse, arendamisse, tootmisse ja turustamisse.
AstraZeneca toetab ravimiarengut j?rgmistes tervishoiu valdkondades: diabeet, onkoloogia, südame-veresoonkond, seedeelundkond, infektsioonid, keskn?rvisüsteem ning hingamiselundkond ja p?letikud.

Eestis registreeriti esimesed AstraZeneca ravimivalikusse kuuluvad tooted 1993. aastal. Praegu on erinevaid tugevusi ja ravimvorme arvesse v?ttes Eestis registreeritud üle 76 erineva ravimpreparaadi.

AstraZeneca eesm?rk on l?bi meie ravimite turustamise ja haigustealase teavitust?? panustada patsiendi tervise parandamisse.

Sest tervis ühendab meid k?iki.

Information on COVID-19

AstraZeneca responds to the COVID-19 outbreak in line with our values: we are based on science, we put patients first and we act in a transparent and fair way. Our priority is to ensure a consistent supply of medicines to patients and to protect the health and well-being of all our employees and communities.

You can find more information about our activities on our worldwide website www.laserjet4250.com

Ravimid – info tervishoiut??tajatele

Ravimi nimetus Toimeaine
Arimidex anastrosool
Atacand kandesartaan
Atacand Plus kandesartaan/hüdroklorotiasiid
Bretaris aklidiiniumbromiid
Brimica formoterool+aklidiiniumbromiid
Brilique tikagreloor
Betaloc metoprolooltartraat
Betaloc ZOK metoproloolsuktsinaat
Bydureon eksenatiid
Byetta eksenatiid
Casodex bikalutamiid
Crestor rosuvastatiin
Daxas roflumilast
Faslodex fulvestrant
Forxiga dapagliflosiin
Imdur isosorbiidmononitraat
Iressa gefitinib
Komboglyze metformiin + saksagliptiin
Lynparza olapariib
Marcaine bupivakaiin
Meronem meropeneem
Nexium esomeprasool
Nolvadex D tamoksifeen
Oxis Turbuhaler formoterool
Onglyza saksagliptiin
Plendil felodipiin
Pulmicort Turbuhaler budesoniid
Qtern saksagliptiin+dapagliflosiin
Rhinocort Aqua budesoniid
Seroquel kvetiapiin
Seroquel XR kvetiapiin
Symbicort Turbuhaler budesoniid/formoterool
Tagrisso osimertiniib
Vimovo naprokseen/esomeprasool
Zinforo Tseftaroliinfosamiil
Zoladex gosereliin
Zomig Rapimelt zolmitriptaan
Xigduo metformiin + dapagliflosiin
Xylocaine Pump Spray lidokaiin

1033816.011_02/17_EE

K?rvaltoimetest teatamine

 

 

Kui kahtlustate AstraZeneca ravimitega seotud k?rvaltoimeid v?i kvaliteediprobleeme, siis palume meiega ühendust v?tta telefonil: +372 654 9600 v?i e-mailil (v?ite p??rduda nii eesti, vene kui inglise keeles): patientsafety.aznordicbaltic@astrazeneca.com

AstraZeneca registreerib ja s?ilitab teateid ravimk?rvaltoimete v?i kvaliteediprobleemide kohta vastavalt AstraZeneca sisereeglitele ja Eesti seadusandlusele, sealhulgas Andmekaitseseadusele. Teave k?rvaltoime kohta edastatakse Ravimiametile.

 

 

Koost?? tervishoiut??tajatega

AstraZeneca on teaduslikule ravimiarendusele keskendunud ettev?te, luues innovaatilisi retseptiravimeid ning toetades teaduslikke uuringuid ja j?tkuvat eneset?iendamist meditsiini vallas. Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni, EFPIA, liikmena toetab AstraZeneca EFPIA Avalikustamiskoodeksit ning tervishoiut??tajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavate tasude avalikustamist. Andmete avalikustamisel peab AstraZeneca kinni k?ikidest andmekaitse n?uetest ja l?htub k?ikidel juhtudel tervishoiut??tajate poolt tehtud otsusest neid puudutavate andmete avalikustamise osas. Kui tervishoiut??taja ei ole andnud n?usolekut andmete avalikustamiseks, avaldab AstraZeneca tehtud maksed summeeritud real.
 
AstraZeneca usub, et ravimitootjate ning tervishoiut??tajate ja –organisatsioonide vahelise koost?? t?ieliku l?bipaistvuse tagamine aitab k?igil osapooltel paremini m?ista antud teabevahetuse v??rtust l?bi rahvusvaheliselt tunnustatud t?endusp?histe ravimeetodite juurutamise ja parima v?imaliku ravitulemuse saavutamise patsientide ravis.

2015 RAPORT (16kb)

2015 JUHIS (117kb)

2016 RAPORT (74kb)

2016 JUHIS (114kb)

2017 RAPORT (1.2mb)

2017 JUHIS (2mb)

2018 JUHIS (337kb)

2018 RAPORT (73kb)

2019 JUHIS (354kb)

2019 RAPORT (217kb)

Karj??riv?imalused AstraZenecas

AstraZeneca pakub mitmeid rahvusvahelisi karj??riv?imalusi. Detailsema info saamiseks nii kohalike kui ka rahvusvaheliste vabade t??kohtade kohta, palun vajuta siia.

AstraZeneca kontor Eestis


Valukoja 8,
11415 Tallinn
Telefon: +372 654 9600
Faks: +372 654 9601

AstraZeneca Eesti Oü
Reg. nr 11733875
Nordea Pank 17002381202

E-posti aadress:

estonia@astrazeneca.com

Tervishoiut??tajatele

Sponsorlustaotlus

Patsientidele

EE-0822-06-2020, last updated 01.06.2020